შინ მოვლის სამსახური

ჩვენი ვებგვერდი ამჟამად მუშავდება

გთხოვთ ცოტაც მოითმინოთ. ჩვენ  ვმუშაობთ ვებგვერდზე. მანამდე შეიძლება გარკვეული შეცდომები და ხარვეზები არსებობდეს. გთხოვთ გაგვიგოთ!

 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15