შინ მოვლის სამსახური

ევანგელიურ-ლუთერული დიაკონური საზოგადოების შინ მოვლის სამსახური 14 თანამშრომლით, რომელთა უმრავლესობა პროფესიონალი ექთანია, მეტწილად ხანდაზმულ და მარტოხელა პაციენტებს ემსახურება. ის 2014 წელს ბინაზე სტუმრობის სამრევლო სამსახურიდან ჩამოყალიბდა და დღესდღეობით დაახლოებით 100 ბენეფიციარს ითვლის თბილისში და 70-ს დუშეთში, სამხრეთ ოსეთის საზღვართან მდებარე მაღალმთიან რეგიონში, თბილისიდან 65 კმ-ში. შინ მოვლის სამსახური ამ ორი ქალაქის მმართველობასთან მჭიდროდ თანამშრომლობს და დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანებზე ზრუნავს მათი ეთნიკური თუ რელიგიური მიკუთვნების მიუხედავად. 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15