შერიგების ეკლესიის გუნდი "გლორია"

გუნდი ყოველ კვირა დღეს მონაწილეობს ღვთისმსახურებაში.

რეპეტიციები ტარდება კვირაში ორჯერ:

  • სამშაბათს, 16. 00 სთ
  • შაბათს, 14. 00 სთ

ხელმძღვანელი:

ნატალია ჩაგანავა

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15