‘ფონდი ევანგელიური ეკლესია და დიაკონია საქართველოში’

2001 „'ფონდი ევანგელიური ''. ფონდი ჩვენი საეკლესიო და დიაკონური საქმიანო ბის ძირითად საყრდენს წარმოადგენს. ფონდის სათაო ოფისი სტ. ინგბერტში/ზაარლანდში მდებარეობს, მისი თავმჯ დომარეა დოქ. იურგენ ჰელვიგი.

 

 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15