‘ფონდი ევანგელიური ეკლესია და დიაკონია საქართველოში’

2001 წელს გერმანიაში დაარსდა “‘ფონდი ევანგელიური ეკლესია და დიაკონია საქართველოში’. ფონდი ჩვენი საეკლესიო და დიაკონური საქმიანობის ძირითად საყრდენს წარმოადგენს. ფონდის სათაო ოფისი სტ. ინგბერტში/ზაარლანდში მდებარეობს, მისი თავმჯდომარეა დოქ. იურგენ ჰელვიგი.

 

 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15