ჩვენი მრევლის ჯგუფები და წრეები

აქ მალე მეტს გაიგებთ ჩვენი მრევლის ჯგუფებზე და წრეებზე.

 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15