ჩვენი მუშაობა ბავშვებთან

 
 
ბევრ ჩვენს მრევლში ტარდება მუშაობა ბავშვებთან და ბავშვებისთვის
 
აქ უფრო მეტს გაიგებთ:

 

© საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია

0102 თბილისი, ტ. გრანელის ქ. 15